Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Dodatok č.4 k zmluve č.18032901 o odbere biologicky rozložiteľného kuch.odpadu Dodatok č.4 k zmluve č.18032901o odbere biologickyrozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu 0,00 s DPH 13.09.2022 Fidelity Trade, s. r. o. Základná škola s materskou školou, Nám.Slov.uč.tovarišstva 15,Trnava PhDr. Vladimír Palkovič, PhD. riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Nájomná zmluva 720,00 s DPH 23.08.2022 STK ELASTIK TRNAVA PhDr. Vladimír Palkovič, PhD. riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o marketingovej podpore 487,25 s DPH 01.08.2022 Zdravo a Chutne.com, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava PhDr. Vladimír Palkovič, PhD. riaditeľ ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o dodávke elektriny - DODATOK č. 1 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA 0,00 s DPH 29.06.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava PhDr. Vladimír Palkovič, PhD. poverený vedením ZŠ s MŠ
Zmluva RAJO OPCIA Predĺženie zmluvy o jeden školský rok s DPH 11.06.2022 RAJO a. s. Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava PhDr. Vladimír Palkovič, PhD. poverený vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_407 Predĺženie doby platnosti zmluvy na dobu realizácie projektových aktivít 0,00 s DPH 07.06.2022 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Objednávka Objednávky 11.-20.05.2022 s DPH 20.05.2022 Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2022/2009 Zmluva na predstavenie 25.05.2022 900,00 s DPH 05.05.2022 LETart production Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Faktúra Faktúry ŠJ 04-2022 s DPH 30.04.2022 Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Objednávka Objednávky 21.-30.04.2022 s DPH 30.04.2022 Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Faktúra Réžijné faktúry 04-2022 s DPH 30.04.2022 Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, 917 01 Trmava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Darovacia zmluva č. TDPS_DZUA_67/2022 Poskytnutie finančného daru v rámci grantovej výzvy "Finančná podpora školám na zabezpečenie pomôcok, materiálneho vybavenia a služieb" 1 200.00 s DPH 28.04.2022 Teacher Development Program Slovakia, n.f. Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva 670240 Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D - Dohoda o zálohových platbách pre rok 2022 s DPH 27.04.2022 MH Teplárenský holding, a. s. Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva 670245 Zmluva o dodávke a odbere tepla - časť D - Dohoda o zálohových platbách pre rok 2022 s DPH 27.04.2022 MH Teplárenský holding, a. s. Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Dohoda číslo: 22/08/054/17 "Chyť sa svojej šance" - Opatrenie č. 2 - príspevok pre zamestnávanie znevýhodneného UoZ 3 842.80 s DPH 26.04.2022 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarištva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22170089 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 22170089 700,00 s DPH 22.04.2022 Nadácia ZSE Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe Zabezpečenie - umožnenie odbornej praxe žiakom SOŠ pedagogickej blahoslavenej Laury s DPH 21.04.2022 Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania z 21.04.2022 Zabezpečenie - umožnenie odbornej praxe žiakom SOŠPg Modra s DPH 21.04.2022 Stredná odborná škola pedagogická Modra Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania z 21.04.2022 Zabezpečenie - umožnenie odbornej praxe žiakom SOŠPg Modra s DPH 21.04.2022 Stredná odborná škola pedagogická Modra Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
Zmluva Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania z 21.04.2022 Zabezpečenie - umožnenie odbornej praxe žiakom SOŠPg Modra s DPH 21.04.2022 Stredná odborná škola pedagogická Modra Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava Mgr. Marta Šišková, MBA poverená vedením ZŠ s MŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3258