Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy
 • Voľba predsedu Rady rodičov.

   

  Dňa 26. septembra na zasadnutí Rady rodičov prebehla voľba predsedu, za ktorého bol zvolený pán Kristán Kolev.

  V prípade potreby ho môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: kristian.kolev@centrum.sk

  Zvolenému pánovi predsedovi blahoželáme a veríme, že naša vzájomná spolupráca bude v prospech našej školy a jej ďalšieho úspešného napredovania.

   

   

 • Krúžky v školskom roku 2022/2023

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  v školskom roku 2022/2023 Vám ponúkame viacero krúžkov, na ktoré môžete využiť vzdelávací poukaz, ktorý budete mať k dispozícii od Vašich triednych učiteľov.

  Vzdelávací poukaz je potrebné podpísať zákonným zástupcom modrým perom (nie gumovacím) a následne odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 21. 9. 2022, inak si ho škola nemôže uplatniť a tým ani otvoriť daný krúžok. V prípade, ak máte záujem využiť vzdelávací poukaz na mimoškolský záujmový útvar, tak odovzdajte tento poukaz triednemu učiteľovi nepodpísaný. Žiakovi, ktorý má záujem navštevovať záujmový útvar mimo školy následne odovzdá triedny učiteľ vzdelávací poukaz bez údajov našej školy.

  Prihlasovanie na krúžky bude spustené od 14. 9. 2022 od 7:00 hod. do 21. 9. 2022 do 23:59 hod. v Edupage.

  Krúžkujte s nami a tešíme sa na spoločne strávený čas.

 • Slávnostné otvorenie šk. roka 2022/2023

  Slávnostné otvorenie šk. r. 2022/2023 sa uskutoční 5.9.2022 o 8.00 hod. Slávnostné otvorenie bude prebiehať v triedach, kde sa žiakom prihovorí riaditeľ školy prostredníctvom školského rozhlasu.

  Vyučovanie dňa 5.9.2022 bude do 9.00 hod. 

  6.9.2023 budú žiaci v triede s triednym učiteľom do 11.30 hod.

  Činnosť ŠKD bude od utorka 6.9.2022, vyučovanie podľa rozvrhu bude od stredy 7.9.2022.

  Organizačné pokyny:

  Rodič predkladá pri nástupe žiaka do školy 5.9.2022 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). Vyhlásenie rodič predloží cez Edupage.

  Školy sa budú v šk. r. 2022/2023 riadiť dokumentom Zelená otvoreným školám  vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 15.8.2022.

  Rodičia majú vstup do budovy školy  zakázaný - neplatí pre rodičov žiakov 1. ročníka dňa 5.9.2022.

  Viac informácií o organizácii nového školského roka poskytnú žiakom triedni učitelia  5.9.2022.

  Všetkým prajeme úspešný štart do nového školského roku!

  Pisomne_vyhlasenie.pdf

  https://www.minedu.sk/zelena-otvorenym-skolam/

 • Školské pomôcky pre 1.ročník

  Vážení rodičia, v prílohe nájdete zoznam školských potrieb pre prvákov, ktoré treba zakúpiť. 

  Skolske-pomocky-pre-1.-rocnik.doc​​​​​​​

 • Novinky

  Od 1. augusta 2022 bol do funkcie riaditeľa ZŠ menovaný PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.

 • Oznam rodičom

  Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že žiaci budú nasledovné dni dostávať zápisné lístky na stravu na školský rok 2022/2023.

  Poprosíme lístky vyplniť a obratom priniesť do kancelárie vedúcej ŠJ do konca školského roku.

   Vzhľadom na to, že preklopenie školského roku v aplikácii Edupage aj s platbami je možné až po ukončení školského roku 2021/2022, je potrebné uhradiť plnú prvotnúsumu za stravu na september 2022 najneskôr do konca augusta 2022a to nasledovne:

   

  1. Stupeň : 28,69€

   

  1. Stupeň: 30,40€

   

  Prípadne preplatky z tohto školského roku budú automaticky odrátané v aplikácii Edupage  v mesiaci október 2022.

   

  Viera Mešťaníková

  Vedúca ŠJ

 • Oznam pre stravníkov

  Upozorňujeme všetkých stravníkov, že v mesiaci Jún 2022 je možné odhlásiť sa zo stravy najneskôr do utorka 28.06.2022 do 14.00hod. z dôvodu koncoročnej účtovnej uzávierky 2022.

   

  Zároveň prosím všetkých rodičov stravníkov o skontrolovanie platieb v aplikácii Edupage a o uhradenie prípadných nedoplatkov.

   

                                                                                                                Viera Mešťaníková

                                                                                                Ved. ŠJ

 • Výsledky Testovania 5 - 2022

  Výsledky našich žiakov v Testovaní 5 - 2022 sú:

  Slovenský jazyk a literatúra - 80,42 %

  Matematika - 70,35 %

 • EKO výzva - vyhodnotenie

  Vyhodnotenie celoročnej súťaže EKO výzva: EKOvyhodnotenie

 • Ekologický čin roka 2021

  Ekologický čin roka

  S projektom EKOvýzva sme sa zúčastnili 11. ročníka súťaže „Ekologický čin roka 2021“, ktorú organizuje Trnavský samosprávny kraj. Usilovnosť detí, rodičov, ale aj tried sa vyplatila a náš projekt sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Gratulujeme a tešíme sa, že spolu robíme dobrú vec!

  Koordinátorky projektu: Mgr. Veronika Danišová, PhDr. Zuzana Lenoráková

 • Výsledky Testovania 9 - 2022

  Žiaci našej školy mali priemernú úspešnosť z matematiky 17,3 % nad priemernou úspešnosťou SR a zo slovenského jazyka a literatúry 16,5 % nad priemernou úspešnosťou SR.

  Výsledková listina školy z celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v školskom roku 2021/2022 Testovanie 9 - 2022​​​​​​​

 • Čerstvé hlavičky

  Milí rodičia,

  Pomôžte našej MŠ MURGAŠOVA 13 TRNAVA získať pravidelnú zásobu čerstvého ovocia a zeleniny na nasledujúci školský rok 2022/23 od Kauflandu.

  Ako na to:

  1. Pôjdete na stránku www.cerstvehlavicky.sk
  2. Treba sa zaregistrovať svojou e- mailovou adresou, počkať na overovaciu SMS a následne môžete hlasovať.
  3. Pokiaľ ste už zaregistrovaný  a chcete opätovne hlasovať, stačí sa len prihlásiť.
  4. Vyberiete si danú MŠ, čiže -  MŠ Murgašovu 13 Trnava a odovzdáte jej hlas.
  5. Treba hlasovať  takto každý deň až do 01.06.2022 – vtedy súťaž končí.

   

  Ďakujem veľmi pekne za každý Váš hlas.

 • Súťaž o techniku - LIDL

  Pomôžte našej škole získať výpočtovú techniku za 5 000 eur! Aj váš hlas môže rozhodnúť, či naša škola získa techniku od Lidla! Ako na to?

  1. Nakupujte v Lidli a zbierajte balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“.
  2. V každom balíčku nájdete aj kartičku s hlasovacím kódom.
  3. Choďte na stránku https://malovaneslovensko.lidl.sk/ a podporte svojím hlasom našu školu.

  Ďakujeme za každý hlas!


  Leták súťaže

 • Zápis detí do MŠ Ľudová 27 Trnava v školskom roku 2022/2023

   

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v dňoch od 1.5.2022-31.5.2022 a to nasledovne:        

  Osobne v budove MŠ Ľudová 27, Trnava za prítomnosti dieťaťa v dňoch:

  02. – 03. mája 2022 od 6,30 h. – 14,30 h.

  04. – 05. mája 2022 od 10,00 h. – 17,00 h.

   

   

  Bližšie informácie o zápise do MŠ nájde TU

  Elektronická prihláška do MŠ TU

 • Zápis detí do MŠ Murgašova 13 Trnava v školskom roku 2022/2023

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční budove MŠ Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

  02. – 03. mája 2022 od 6,30 h. – 14,30 h.

  04. – 05. mája 2022 od 10,00 h. – 17,00 h.

  Bližšie informácie o zápise do MŠ nájde TU

  Elektronická prihláška do MŠ TU

  Žiadosť o prijatie do MŠ Murgašova 

  Čestné vyhlásenie

  Príloha č. 1

  Príloha č. 2

 • 2% z dane

  Vážení rodičia,

   

  opäť je tu obdobie, keď je možnosť darovať 2% zo zaplatenej dane. Obraciame sa preto na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane pre neinvestičný fond Pre naše deti. Podporíte tak rozvoj školy, ktorú Vaše dieťa navštevuje.

  Bližšie informácie o možnosti poukázania 2% z daní nájdete TU

  Zároveň nám dovoľte poďakovať všetkým rodičom a darcom, ktorí v roku 2021 odovzdali svoje dane práve nášmu neinvestičnému fondu.

   

 • UPOZORNENIE RODIČOM STRAVNÍKOV

  UPOZORNENIE RODIČOM STRAVNÍKOV

   

   

  Upozorňujeme rodičov, že žiaci nedostávajú poštové poukážky na stravu a platí sa už len na základe aplikácie Edupage.

  Rodičov, ktorí nemajú možnosť platiť stravu týmto spôsobom prosíme kontaktovať vedúcu školskej jedálne, ktorá Vám vystaví poukážku na stravu za daný mesiac.

  Pripomíname, že strava musí byť uhradená vždy mesiac vopred, preto prosíme o dôraznú kontrolu platieb za mesiac január a február (splatné do 25.1.2022), keďže evidujeme veľa stravníkov bez úhrady za mesiac január.

   

  Vedúca ŠJ

  Viera Mešťaníková

 • Platenie stravného ŠJ

  OZNAM RODIČOM

   


  Prosíme rodičov, aby platby za stravu robili podľa aktuálneho stavu na stránke.

  Platby označené v červenom kruhu sú aktuálne.


  Stĺpec SUMA značí predpis na daný mesiac, stĺpec ZAPLATENÉ značí koľko ste už uhradili. Suma vysvietená na zeleno v stĺpci zaplatené znamená, že máte uhradený celý mesiac, suma vysvietená v tomto stĺpci na červeno znamená, aký máte preplatok  - POZOR !- neznamená to, koľko máte uhradiť, to sa Vám ukazuje hore nad tabuľkou v červenom kruhu.

   

  viď tabuľku ako príklad:

   

  predpis:  na mesiac december 19,63€ v stĺpci SUMA, ktorá značí predpis na daný mesiac podľa počtu dní

                  v stĺpci zaplatené je suma 10,57€ -  čo znamená uhradená časť predpisu na mesiac december a chýbajúca suma 9,06€ sa Vám zobrazuje hore nad tabuľkou v červenom kruhu.

   

  K tomuto nedoplatku treba prirátať aj predpis na mesiac január, čo činí v tomto prípade 24,16 € + nedoplatok 9,06 € = 33,22 € čo zodpovedá sume nad tabuľkou v červenom krúžku.

  Každý mesiac treba uhradiť vždy mesiac dopredu do 25. v danom mesiaci. Príklad: platba na mesiac január musí byť uhradená do 25.12.2021

   

  ďakujem

   

  Viera Mešťaníková

   

 • Oznam pre rodičov - ŠJ

  Oznam pre rodičov

  Upozorňujeme všetkých rodičov, že v mesiaci December 2021 je možné odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do stredy 15.12.2021 do 12.00hod. z dôvodu koncoročnej účtovnej uzávierky 2021.

   

  Zároveň prosím všetkých rodičov o uhradenie všetkých nedoplatkov za mesiac December.

   

                                                                                                                Viera Mešťaníková

                                                                                                Ved. ŠJ

 • Stravné - január 2022

  Vážení rodičia,

   

  Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie nedostávali žiaci stravné šeky na mesiac január 2022.

  Prosíme všetkých rodičov, aby stravné na mesiac január uhrádzali na základe aktuálneho stavu na stránke Edupage v sekcii stravovanie, a zároveň prosíme o kontrolu prípadných nedoplatkov za mesiac december (na stránke Edupage vysvietené na červeno – po splatnosti).

   

  Platby sa zapisujú aktuálne každý deň.

   

  V prípade nezrovnalostí prosíme kontaktovať školskú jedáleň.

   

  Viera Mešťaníková

  Vedúca ŠJ