Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy
 • Dištančné vzdelávanie

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v spoločnosti, mení sa na našej škole forma výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci  II. stupňa ZŠ prechádzajú  z prezenčnej formy vzdelávania  na dištančnú. Dištančné vzdelávanie začína v pondelok  26. 10. 2020 a predbežne potrvá do 27.11.2020. Vzdelávanie na I. stupni ZŠ a v MŠ prebieha, tak ako doteraz,  prezenčnou formou.

 • Rúška v ZŠ sú povinné

  Vážení rodičia,

  ÚVZ SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie rozhodli o povinnom nosení rúšok v interiéri aj v exteriéri pre žiakov prvého aj druhého stupňa ZŠ a to od pondelka - 12. 10. 2020. Zároveň dôrazne odporúčajú nosenie rúšok v interiéri a exteriéri aj pre deti v MŠ.

  Prosíme, ubezpečte sa, že Vaše dieťa má k dispozícii pri sebe aj náhradné rúško.

  Mimoriadne sa prerušuje aj záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznam pre stravníkov

   

  Oznamujeme rodičom, že evidencia stravy a poplatkov za ňu je na portáli Edupage zaznamenávaná zatiaľ ako podporná evidencia.

   

   Z technických príčin budú poplatky aktualizované v priebehu mesiaca október.

   

  Za pochopenie ďakujeme

   

  Viera Mešťaníková

  Vedúca ŠJ

 • Krúžky na 1.stupni ZŠ

  Zoznam krúžkov na 1.stupni ZŠ: Zaujmove_utvary_1stupen.docx

 • Krúžky na 2.stupni ZŠ

  Zoznam krúžkov na 2.stupni ZŠ: ponuka_ZK_2_stupen.docx

 • LEGO krúžok

  Od októbra 2020 bude bývať v našej škole LEGO krúžok Tvorivé stavebnice  - hravé učenie s LEGO stavebnicami (1. - 4.ročník). Termín: štvrtok 14:00-15:00, prihlasovanie len na stránke www.tvorivestavebnice.sk

  B. Jáger

 • Oznam mesta Trnava

  Milí rodičia detí testovaných na COVID-19. Na základe aktuálnych informácií z MZ SR a ÚVZ SR platí:

  Po potvrdení negatívneho výsledku sa ruší karanténne opatrenie. Pri nástupe detí a ich súrodencov do školského zariadenia priložte k "Vyhláseniu o bezinfekčnosti" aj vytlačenú kópiu potvrdenia/SMS o negatívnom výsledku COVID testu. To znamená, že školopovinní súrodenci v domácnosti môži 2.9.2020 nastúpiť do školy.

  Ďakujeme za pochopenie.

  Mesto Trnava

 • Organizácia vyučovania

  Organizácia vyučovania od 3.9.2020: Organizacia_od_3.9.doc

 • Pokyny k stravovaniu

  Pokyny k stravovaniu pre školský rok 2020/2021: Stravovanie.pdf

  Zápisný lístok stravníka: Zapisny_listok_strava.doc

 • Platby do ŠKD na šk. rok 2020/2021

  Ohľadom platieb do ŠKD na školský rok 2020/2021 si pozrite prílohu: Platby_SKD.pdf

 • Dôležitý oznam

  V škole prebieha od 2.9.2020 riadne školské vyučovanie, dochádzka je pre žiakov povinná.

  V čase od 2.9.2020 do 14.9.2020 je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné.

  Pre žiakov 1. stupňa sú rúška v triedach odporúčané, v spoločných priestoroch (jedáleň, chodba, WC, ...) sú povinné.

 • Pomôcky pre prvákov

  Vážení rodičia,

  zabezbečte prosím pre budúcich prvákov nasledovné pomôcky: Skolske_potreby.pdf

 • Začiatok šk. roka 2020/2021

  Nástup do školy po letných prázdninách je v stredu 2.9.2020 o 8:00 hod.

 • Sprístupnenie športovísk

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje, že dňom 1. 7. 2020 sprístupňuje vonkajšie športoviská v areáli školy pre verejnosť – na celé obdobie letných prázdnin. Budú prístupné nepretržite (vstup cez bránku na Ulici parašutistov).

  K dispozícii je veľké asfaltové ihrisko s bežeckou dráhou, basketbalové ihrisko a trávnatá plocha.

  Je zakázané: do areálu školy vodiť zvieratá, fajčiť v ňom, piť alkoholické nápoje, užívať drogy, vstupovať do budov školy a ničiť majetok školy.

  Areál je monitorovaný kamerovým systémom.

  Z hľadiska bezpečnosti je návšteva vonkajších športovísk v areáli školy na vlastnú zodpovednosť.

 • Oznam pre stravníkov

  Oznam pre stravníkov

  Vedúca ŠJ upozorňuje všetkých rodičov, že v mesiaci Jún 2020 je možné odhlásiť zo stravy najneskôr do piatku 26.6.2020 do 14.00 hod. z dôvodu účtovnej uzávierky – ukončenie školského roku 2020.

   

  Zároveň stravníci, ktorí sa od septembra 2020 nebudú stravovať v našej ŠJ môžu zakúpené čipy vrátiť v kancelárii vedúcej ŠJ.

   

  Viera Mešťaníková
  Ved. ŠJ

 • Prihlásenie do MS Teams
 • Hodnotenie žiakov
 • Školská spôsobilosť

  Ak majú rodičia pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa ohľadne zápisu do 1. ročníka základnej školy, CPPPaP ponúka možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti zaslaním mailu na adresu CPPPaP.

  Bližšie informácie nájdete tu: Skolska_sposobilost.pdf

 • Televízne vysielanie pre školy

  V televízii vysielajú pre inšpiráciu super vysielanie:

  • STV 2: Školský klub - 9:15 - 10:45
  • ČT 2: UčíTelka - 9:00 - 12:00

   

  SAV začala so vzdelávaním žiakov prostredníctvom videí na youtube:

  https://www.youtube.com/channel/UC5nKjrFzm2Qb9NXD9B3Xpkw

   

 • Oznam riaditeľky

  Vážení rodičia, dovoľte mi , aby som Vám veľmi pekne poďakovala za Vašu mimoriadnu pomoc pri vzdelávaní Vašich detí a našich žiakov počas týchto ťažkých chvíľ, ktoré všetci  prežívame. Učíme spôsobom, ktorý sme tu nikdy nemali a i my sami sa s tým musíme popasovať. Som veľmi potešená, že nakoniec sme v spojení so všetkými žiakmi našej školy, čo je vo veľkej miere aj Vaša zásluha. Situácia ukazuje, že takto sa budeme vzdelávať ešte dosť dlho, preto Vás chcem poprosiť o veľkú  trpezlivosť, o systematickú pomoc  pri učení sa Vašich detí, o spoluprácu s triednymi učiteľmi, s ktorými by ste mali byť v stálom kontakte. Prípadne problémy ohľadne učiva tiež  treba riešiť prostredníctvom triednych učiteľov alebo učiteľov odborných  predmetov. Tiež Vás chcem informovať, že  MŠ otvorilo nový web  www.ucimenadialku.sk,  kde sa dozviete všetky nové termíny a informácie  ohľadne školstva. O termínoch, ktoré sa týkajú našej školy Vás budeme priebežne informovať na našej stránke.

  Vážení rodičia, ubezpečujem Vás, že my, učitelia, urobíme všetko preto, aby sme Vaše deti dokázali naučiť maximum aj týmto netradičným spôsobom. Ešte raz Vám všetkým ďakujem a prajem Vám i Vašim najbližším hlavne pevné zdravie. Budeme čakať, kedy sa naša školská brána opäť otvorí a my začujeme prvé zvonenie, ktoré nás vráti späť do prázdnych lavíc. Odovzdajte odo mňa srdečný  pozdrav všetkým našim deťom.

  Halásová, riaditeľka školy