Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Regina Akay
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Krajčovičová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Vadovičová
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Matúšová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Martinkovičová
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Báčiková, PhD.
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šefčíková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zuzana Lenoráková
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlatka Burčiarová
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Límová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Lenka Krišicová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Danišová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Behúl
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hrušková
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Horváthová
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislav Rampák
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Palkovičová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mgr.Kamila Januščáková
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Soňa Horváthová
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivana Horňáková
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Hudecová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Kamenárová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Drahomíra Malecová
VI.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hagarová
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivona Heráková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Rožková
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Oľga Hírešová
VII.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juraj Gonšor
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Vranová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karina Barancová
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Čavojská
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Remáková
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Navrátil
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Krippelová

© aScAgenda 2023.0.1379 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.09.2022