Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlatka Burčiarová
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Límová
I.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Šišková, MBA
I.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika Danišová
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Zuzana Lenoráková
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Miroslava Báčiková, PhD.
II.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šefčíková
II.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Martinkovičová
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Regina Akay
III.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Vadovičová
III.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Matúšová
III.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Krajčovičová
IV.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Stanislav Rampák
IV.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Horváthová
IV.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľubica Krištofiaková
Triedny učiteľ Mgr. Janette Omastová Novotná
IV.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miroslav Behúl
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mgr.Jana Hojčová
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Rožková
V.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Oľga Hírešová
V.D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Berger
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Vranová
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Karina Barancová
VI.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Čavojská
VII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Remáková
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Náhliková
VII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milan Navrátil
VII.C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jana Krippelová
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Petra Palkovičová
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.
VIII.C Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Mgr.Kamila Januščáková
IX.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Drahomíra Malecová
IX.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam Kamenárová
IX.C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Hudecová

© aScAgenda 2021.0.1274 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.06.2021