Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

 
Pozícia:

Asistent učiteľa

Dátum nástupu:1.9.2020
Požiadavky:Predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.

Platové podmienky: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme /v závislosti od zaradenia zamestnanca do platovej tarify podľa vzdelania a počte odpracovaných rokov minimálne 783 €/.

Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu :
skola@zssuttt.edu.sk

Informácie na č.t. 033/3236931
033/3236932
 

 
Pozícia:

Školský špeciálny pedagóg

Úväzok:doba určitá, úväzok 100%
Požiadavky:- pracovné miesto je obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu určitú do 31.8.2022

Termín nástupu: dohodou

Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhlášky č.1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov.
/kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga uvedené v prílohe č.8/

Platové podmienky:
funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z., o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme /v závislosti od zaradenia zamestnanca do platovej tarify podľa vzdelania a počte odpracovaných rokov minimálne 1064,50 €/.

Zoznam požadovaných dokladov :
-žiadosť, životopis, doklady o vzdelaní,
- úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu predloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, poskytne potrebné údaje okresnému úradu na účel preukázania bezúhonnosti

Žiadosť o prijatie do zamestnania vo forme europasu, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na adresu :
skola@zssuttt.edu.sk

Na osobný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači.
Informácie na č.t. 033/3236931
033/3236932