Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% (3%) z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2% (3%) zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj náš neinvestičný fond Pre naše deti. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2% (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% (3%)!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,
tí, ktorí ste sa rozhodli venovať 2% (resp. 3%) svojich daní  nášmu neinvestičnému fondu, máte v súčasnosti nasledovné možnosti:
 
1. 
Tí, ktorým vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019 zamestnávateľ, sú povinní podať správcovi dane z príjmov (Daňovému úradu)Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. (Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad júli 2020, vyhlásenie spolu potvrdením od zamestnávateľa je potrebné podať do 30. septembra 2020.) 
Kto už má vyhlásenie spolu s potvrdením pripravené na odovzdanie a nechce navštíviť Daňový úrad alebo poštu, môže nám tieto doklady vhodiť do poštovej schránky školy (máme dve - jednu pri vstupných dverách pavilónu A a druhú na veľkej vstupnej bráne) a my  zabezpečíme ich doručenie na DÚ. Môžu tak urobiť až do konečného možného termínu, pretože nie všetkým už zamestnávatelia mali možnosť potvrdenia vystaviť a odovzdať. (Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2020, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15.septembra 2020.) Vyhlásenia s potvrdeniami nám darcovia môžu odovzdať aj prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí - samozrejme len za predpokladu, že by sa školy opäť otvorili.
 
2. 
Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, nám môžu poukázať podiel zaplatenej dane v uvedenom daňovom priznaní. Vnadväznosti na § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov správca dane po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane poukáže na účet nášho neinvestičného fondu do troch mesiacov po lehote na podanie daňového priznania – t. j. do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Pre naše deti n. f.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie Slov. učeného tovarišstva 1206/15, 91701 Trnava
  Právna forma: Neinvestičný fond
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 36083801
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Pre naše deti n. f.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie Slov. učeného tovarišstva 1206/15, 91701 Trnava
  Právna forma: Neinvestičný fond
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 36083801
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Pre naše deti n. f.
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Námestie Slov. učeného tovarišstva 1206/15, 91701 Trnava
  Právna forma: Neinvestičný fond
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 36083801
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.