Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy
 • Pre našich škôlkarov

  Pre našich škôlkarov na voľné chvíle:

  https://www.youtube.com/channel/UCYcfTgvbPJn-TSul2SdLnGg

   

 • Informácia k preplatkom v ŠKD a MŠ

  V prípade, ak rodičia zaplatili školné na viac mesiacov, alebo do konca školského roka a dieťa bude aj v budúcom školskom roku  navštevovať ŠKD, môžeme tieto platby presunúť na úhrady poplatkov za obdobie september a vyššie roka 2020.


  V prípade zlej finančnej situácie taktiež vieme uvedené poplatky zaslať späť na účet rodiča. Preto v prílohe zasielame aj formulár na vyžiadanie poplatkov za ŠKD. Rodič uvedený formulár vyplní a zašle späť na e-mail: skola@zssuttt.edu.sk, alebo priamo na finančnú účtareň: miskapekarek@gmail.com, prípadne tel. kontakt: 0908 767 249.


  Tlacivo_vratka_skolneho.pdf

  Tlacivo_vratka_skolneho.doc​​​​​​​

 • Pozastavenie platieb do ŠKD a MŠ

   Mesto Trnava oznamuje rodičom, ktorých detí navštevujú školy a školské zariadenia (MŠ, ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ)  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava, aby z dôvodu prerušenia školskej dochádzky pozastavili platby príspevkov do škôl a školských zariadení. Zrealizované platby za marec (od 10.3 do 27.3. ) a apríl budú presunuté na obdobie, kedy bude ukončené prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach. O opätovnom obnovení príspevkov do škôl a školských zariadení Vás budú informovať riaditelia. Napríklad: "V marci som zaplatil príspevok v MŠ za apríl, tak tento príspevok bude presunutý až na obdobie, kedy sa moje dieťa vráti opäť do školy. To znamená, že v mesiaci apríl už neuhrádzam príspevok do MŠ."

 • USMERNENIE

  USMERNENIE

  Ministerstvo školstva prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach  (zatvorená bude naša  základná škola a aj naše  materské školy Ľudová a Murgašova) v období od 16.marca 2020 do odvolania. Žiaci základnej školy sa pripravujú na vyučovanie podľa pokynov svojich učiteľov. 

 • Vzdelávanie počas mimoriadnej situácie

  Vážení rodičia,

   

  vzhľadom na vzniknutú situáciu riaditeľstvo ZŠ s MŠ NSUT 15 Trnava rozhodlo, že žiaci 1.stupňa sa budú vzdelávať prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov (edupage, e-mail) a žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávať prostredníctvom portálu bezkriedy.sk, na ktoré  im budú zasielané zadania D.Ú. a pokyny k práci na doma. Prosím o sledovanie svojich e-mailových schránok a uvedených portálov. V prípade, že niekto zo žiakov nedostáva žiadne zadania (nevie heslo, zle uvedený e-mail, ...), tak sa musia rodičia skontaktovať s triednym učiteľom cez internetovú žiacku knižku.

 • Odhlasovanie zo stravy v školskej jedálni

  Vážení rodičia,

  • nakoľko mnohí rodičia  nesprávne odhlasujú dieťa z obedov, pripomíname, že SPRÁVNY MAIL  do školskej jedálne je :  odhlasky.sjsuttt@gmail.com, alebo cez aplikáciu edupage.
  • Kontakt: 033 32 36 936
  • Prosíme Vás, aby ste deti neodhlasovali na iný, školský mail !!!!!!!!!!!!!
 • Oznam pre stravníkov

  Vedúca ŠJ oznamuje všetkým stravníkom, že od 16.10.2019 (streda) sa spúšťa predaj stravovacích čipov v hodnote 5€.

  Žiaci si budú môcť zakúpiť čipy počas každej veľkej prestávky v školskej jedálni.

  Stravovací čip si môže zakúpiť iba stravník, ktorý má uhradené stravné a réžiu.

  Povinnosť zakúpiť si stravovací čip majú aj zamestnanci školy.

   

  Od 4.11. bude stravníkom obed vydaný len na základe platného čipu.

   

                                                

  Viera Mešťaníková

                                                 Vedúca ŠJ