Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Educate Slovakia 2018

 

Naša základná škola sa v dňoch 5. 2. – 9 .2.2018 opäť zapojila do projektu organizácie AIESEC pod názvom Educate Slovakia.

Hostili sme dvoch zahraničných stážistov. Študentku Vibuthy Rara Pungkasa Virya (prezývka Evin) z Indonézie a umelca Andrésa Rodrígueza Viguera zo Španielska. Zúčastňovali sa hodín anglického jazyka u žiakov na druhom stupni s cieľom priblížiť  životný štýl, kultúru, vzdelávanie, stravovanie, bývanie a tradície svojej krajiny. Vyučovacie hodiny prebiehali formou prezentácií, diskusií, za aktívneho komunikovania a zapájania žiakov do aktivít, komunikácie a didaktických hier.

Hlavným zámerom projektu je budovať medzinárodné povedomie medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych aktivít. Žiaci sa ďalej vzdelávali v anglickom jazyku, a tak získali veľa nových informácií o Indonézii a Španielsku.

Pre žiakov bola návšteva takýchto príjemných, ochotných a ústretových ľudí dobrou skúsenosťou, radi s nimi komunikovali, overili si používanie cudzieho jazyka v praxi, preto budeme takejto návšteve pozitívne naklonení aj v budúcnosti.

Mgr. Eva Hlbocká