Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy
Výchovný poradca Kam na strednú Informácie pre žiakov 5. ročníka Informácie pre žiakov 8. ročníka Informácie pre žiakov 9. ročníka Podanie prihlášky cez edupage Zdravotná spôsobilosť

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa na našej škole je: Mgr. Eva Hlbocká

Konzultačné hodiny pre žiakov a rodičov:

Piatok:   9:00 - 12:00

Hlavné úlohy výchovného poradcu:

  1. Plniť úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývoja detí.
  2. Poskytovať konzultácie žiakom a rodičom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informovať ich o otázkach štúdia na SŠ a pri voľbe povolania.
  3. Oboznámiť žiakov 5. - 9. ročníka o možnostiach ďalšieho štúdia a pomôcť im pri orientácii k správnej voľbe povolania.
  4. Spolupracovať s riaditeľkou školy, triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi školy pri riešení vzniknutých výchovno - vyučovacích problémov.
  5. Podľa požiadaviek zákonných zástupcov sprostredkovať psychologické vyšetrenie žiakov 8. a 9. ročníkov k voľbe povolania.
  6. Zabezpečiť zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS a odoslanie prihlášok na stredné školy v určených termínoch.
  7. Venovať osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, integrovaným žiakom a žiakom so zvýšeným individuálnym prístupom, žiakom so ZPS, nadaným a talentovaným žiakom.
  8. Sprostredkovávať prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti.


Informačný spravodaj - prehľad študijných a učebných odborov na jednotlivých SŠ v Trnave a okolí

 

Podrobný návod ako podať elektronicky prihlášku na strednú školu cez edupage nájdete tu: Prihlášky cez edupage

Informácia o postupe pri prijímacom konaní na stredné školy: https://www.youtube.com/watch?v=f9Dcepl0ez0