Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Projekt Comenius

Úvod

  

Naša škola je od augusta 2013 zapojená do projektu s názvom “Every Last Drop”, ktorý spadá pod Program celoživotného vzdelávania Comenius. Projekt je realizovaný s podporou EÚ a je už tretí v poradí uskutočnený na našej škole.

Témou projektu je VODA, a tak všetky aktivity súvisia s myšlienkou pozdvihnutia významu  a dôležitosti vody a so snahou podnietiť ekologické myslenie človeka. V neposlednom rade je obrovským prínosom projektu príležitosť pre naše deti cestovať, spoznávať nové krajiny a novú kultúru a otestovať si svoje jazykové znalosti v reálnom prostredí.

Do projektu je zapojených deväť krajín: Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Turecko, Španielsko, Portugalsko, Chorvátsko a Nemecko.

Žiaci jednotlivých krajín  pracujú spolu s učiteľmi na vopred pridelených úlohách, pričom sa na každom projektovom stretnutí podelia o svoje postrehy a vedomosti s ostatnými partnermi a spolu tak vytvoria výsledný produkt, ktorý reprezentuje  našu prácu na projekte.  Napríklad na stretnutí v Nemecku bolo súťažou vybrané logo nášho projektu (viď. obrázok)

7. apríla 2014 sme zahraničných partnerov privítali v priestoroch našej školy.