Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Školský vzdelávací program

Rámcový učebný plán pre 1. - 4. ročník šk.r. 2021/2022 - iRUP pre ISCED 1

Rámcový učebný plán pre 5. - 9. ročník šk.r. 2021/2022 - iRUP pre ISCED 2

Školský vzdelávací program pre 1. - 9. ročník - iŠkVP 2021/2022

Výchovný program ŠKD - VP ŠKD 2021/2022

Školský vzdelávací program pre MŠ Ľudová - ŠkVP pre MŠ 2019/2020

Školský vzdelávací program pre MŠ Murgašova - ŠkVP pre MŠ 2019/2020