Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Inovácia vyučovania v 9. ročníku komplexným zapojením informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť vhodné komplexné prostredie pre prípravu nadaných žiakov na štúdium na stredných školách, najmä odborných, v súčasných podmienkach, v ktorých sa presadzuje v širokej miere informatizácia výuky a samostatný tvorivý prístup žiakov k štúdiu i samoštúdiu. Využiť všetky možnosti, ktoré pre pedagogicko – výchovný proces poskytuje takéto prostredie, na realizáciu vyučovania s maximálne možným zapojením informačných a komunikačných technológií (IKT) a adekvátnych organizačných foriem a vyučovacích metód.

V rámci tohto projektu učitelia na všetkých vyučovacích hodinách využívajú informačno-komunikačné technológie, výukové programy pomáhajú jednotlivé tematické celky učiva robiť príťažlivejšími a názornejšími pre všetkých žiakov

Tento projekt je financovaný Európskou úniou.