Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy
Streda 28. 9. 2022
Počet návštev: 2833873

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Dňa 26. septembra na zasadnutí Rady rodičov prebehla voľba predsedu, za ktorého bol zvolený pán Kristán Kolev.

  V prípade potreby ho môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: kristian.kolev@centrum.sk

  Zvolenému pánovi predsedovi blahoželáme a veríme, že naša vzájomná spolupráca bude v prospech našej školy a jej ďalšieho úspešného napredovania.

 • Vážení rodičia, milí žiaci,

  v školskom roku 2022/2023 Vám ponúkame viacero krúžkov, na ktoré môžete využiť vzdelávací poukaz, ktorý budete mať k dispozícii od Vašich triednych učiteľov.

  Vzdelávací poukaz je potrebné podpísať zákonným zástupcom modrým perom (nie gumovacím) a následne odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 21. 9. 2022, inak si ho škola nemôže uplatniť a tým ani otvoriť daný krúžok. V prípade, ak máte záujem využiť vzdelávací poukaz na mimoškolský záujmový útvar, tak odovzdajte tento poukaz triednemu učiteľovi nepodpísaný. Žiakovi, ktorý má záujem navštevovať záujmový útvar mimo školy následne odovzdá triedny učiteľ vzdelávací poukaz bez údajov našej školy.

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2022/2023 sa uskutoční 5.9.2022 o 8.00 hod. Slávnostné otvorenie bude prebiehať v triedach, kde sa žiakom prihovorí riaditeľ školy prostredníctvom školského rozhlasu.

  Vyučovanie dňa 5.9.2022 bude do 9.00 hod.

  6.9.2023 budú žiaci v triede s triednym učiteľom do 11.30 hod.

  Činnosť ŠKD bude od utorka 6.9.2022, vyučovanie podľa rozvrhu bude od stredy 7.9.2022.

  Organizačné pokyny:

  Rodič predkladá pri nástupe žiaka do školy 5.9.2022 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (v prílohe). Vyhlásenie rodič predloží cez Edupage.

 • Vážení rodičia, v prílohe nájdete zoznam školských potrieb pre prvákov, ktoré treba zakúpiť.

  Skolske-pomocky-pre-1.-rocnik.doc​​​​​​​

 • Od 1. augusta 2022 bol do funkcie riaditeľa ZŠ menovaný PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.

 • Vedúca ŠJ oznamuje rodičom, že žiaci budú nasledovné dni dostávať zápisné lístky na stravu na školský rok 2022/2023.

  Poprosíme lístky vyplniť a obratom priniesť do kancelárie vedúcej ŠJ do konca školského roku.

  Vzhľadom na to, že preklopenie školského roku v aplikácii Edupage aj s platbami je možné až po ukončení školského roku 2021/2022, je potrebné uhradiť plnú prvotnúsumu za stravu na september 2022 najneskôr do konca augusta 2022a to nasledovne:

  1. Stupeň : 28,69€

  1. Stupeň: 30,40€
 • Upozorňujeme všetkých stravníkov, že v mesiaci Jún 2022 je možné odhlásiť sa zo stravy najneskôr do utorka 28.06.2022 do 14.00hod. z dôvodu koncoročnej účtovnej uzávierky 2022.

  Zároveň prosím všetkých rodičov stravníkov o skontrolovanie platieb v aplikácii Edupage a o uhradenie prípadných nedoplatkov.

  Viera Mešťaníková

  Ved. ŠJ

 • Výsledky našich žiakov v Testovaní 5 - 2022 sú:

  Slovenský jazyk a literatúra - 80,42 %

  Matematika - 70,35 %

 • Vyhodnotenie celoročnej súťaže EKO výzva: EKOvyhodnotenie

 • Ekologický čin roka

  S projektom EKOvýzva sme sa zúčastnili 11. ročníka súťaže „Ekologický čin roka 2021“, ktorú organizuje Trnavský samosprávny kraj. Usilovnosť detí, rodičov, ale aj tried sa vyplatila a náš projekt sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Gratulujeme a tešíme sa, že spolu robíme dobrú vec!

  Koordinátorky projektu: Mgr. Veronika Danišová, PhDr. Zuzana Lenoráková

Kalendár